Case study: Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών στο Δήμο Βιάννου, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Κρήτη, Ελλάδα

Description of the application

Επισημαίνεται, πάντως ότι η υλοποίηση έργων πρόληψης ή και αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες (έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, κατασκευής υποδομών οδικού δικτύου και εγγείων βελτιώσεων κ.α) είναι επιλέξιμη και στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του ΥΠ.ΕΣ, όπου με βάση την τυπική και προγραμματική κατανομή των πόρων του Προγράμματος, στο Δ.Βιάννου κατανεμήθηκε για την πενταετία 2005-2009 το ποσό των 4.342.386,18 ευρώ για την υλοποίηση έργων δημοτικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποκατάστασης ζημιών από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις – πλημμύρες στο Δ. Βιάννου Ν. Ηρακλείου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 – Αλέξανδρος Μπαλτατζής, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθ. Πρωτ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της και συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με Κοινοτική Συμμετοχή ύψους 3,7 δις € περίπου και συγκεκριμένα στον Άξονα 2 <<Βελτίωση του περιβάλλοντος και της Υπαίθρου>>, στο Μέτρο 226 <<Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης>>, θα εφαρμοστεί η Δράση 2 <<Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών>>, όπου περιλαμβάνει προληπτικά μέτρα – τεχνικά έργα ως ακολούθως:

1.Τα πάσης φύσεως φράγματα που κατασκευάζονται για τη μείωση της συρτικής δύναμης του νερού ( αναβαθμοί ) Και τη σταθεροποίηση των κοιτών (ζωστήρες).

2. Τους πάσης φύσεως προβόλους που γίνονται για την αποτροπή των πρανικών διαβρώσεων.

3. Τα πάσης φύσεως έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση (κοιτοστρώσεις, επενδύσεις πρανών από Ζώντα ή νεκρά υλικά κ.λ.π.)

4.Τα πάσης φύσεως φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών, όπως και αυτά διαλογής των.

5.Τα φράγματα ανύψωσης της κοίτης για την αποτροπή ολισθήσεων.

6.Τα έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών (αναχώματα, παράλληλοι τοίχοι, διευρύνσεις, εκβαθύνσεις, εκτροπές, ευθυγραμμίσεις κ.λ.π.)

7.Τα έργα ανάσχεσης πλημμύρων (φράγματα ταμίευσης νερού και ρύθμισης της απορροής του, ώστε η παροχή να μη υπερβαίνει τα ασφαλή όρια, έργα αύξησης του χρόνου συρροής κ.λ.π).

8.Τα έργα εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων.

9.Τα έργα στον κώνο πρόσχωσης περιορισμού της ροής σε ορισμένο χώρο και αποφόρτισης των υδάτων από τις φερτές ύλες.

10.Τα έργα στην κοίτη εκβολής ασφαλούς διοχέτευσης των υδάτων στον τελικό αποδέκτη.

11.Μικρά έργα οδοποιίας που επηρεάζουν τη λειτουργία των ρευμάτων, όπως ισόπεδες διαβάσεις, σωληνωτοί και πλακοσκεπείς – κιβωτοειδείς οχετοί.

12.Έργα που επιβάλλουν οι οικολογικές και αισθητικές απαιτήσεις (βελτίωση της εμφάνισης των έργων, βελτίωση της ποιότητας του νερού).

ViannouFlood management measures

Which flood management measures have been applied? Multiple measures may be specified.

Country

Country in which the application (case study) is located. In case of a transboundary application multiple countries are specified.

Responsible authority level

Level of Responsible Authority.

Type of measure according to the Management Plan

Main type of the applied measures according to the Management Plan

Implementation phase according to the Management Plan

Nature of the application according to the Management Plan

Nature of the actions according to the Management Plan

Ranking according to the Management Plan

Estimated time horizon for the implementation of the measures

Last modified: June 25, 2020, 3:01 p.m.